ජීවිත අභි­යෝග ජය ගන්න ආකාර

සංජය සමරසේකර මනෝ විශේෂඥජීවිතයේ සෑම කටයුත්තකටම ඉලක්ක තිබිය යුතු ය. ඉලක්කයකින් තොරව සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීම ඉතා

Date: 2019-03-05 18:11:02

.........අහස පුරා ඇහෙන ඔබේ හඬ...............
ලොව පුරා විසිරී සිටින ශ්‍රී ලාංකික ඔබ සැමගේ රස වින්දනය වෙනුවෙන් ............
තාරුණ්‍යයේ රිද්මයද රැගෙන ගුවන සිසාරා.........
.......... සියහඬ..........
විඩාබර වෙහෙසකර සිත් වල ගිමන නිවන්නට අන්තර්ජාල රේඩියෝ රන් ස්වරය,...
www.siyahanda.com

© 2019 Siyahanda Radio - All Rights Reserved
Site by: iSoft Lanka